De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor alle medewerkers in de zorg.

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden of collega’s. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met Zorgfactory. Je kunt bellen naar 0599 – 589080.

Beslisboom thuisblijven of naar werk?