Op basis van de richtlijnen van het RIVM hanteren wij het volgende beleid als je symptomen van COVID-19 vertoont:

  • Iedereen met één of meer van onderstaande klachten moet thuisblijven.
  • Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen.
  • Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

De symptomen passend bij COVID-19 zijn

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • hoesten; en/of
  • benauwdheid en/of
  • verhoging of koorts en/of
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Testuitslag

Is de uitslag negatief, dan kan je aan de slag.

Bij een positieve uitslag moet je thuisblijven tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten EN 48 uur koortsvrij EN 24 uur geheel klachtenvrij.