Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Het gaat om medewerker in de zorg, die een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis. Het kabinet wil hiervoor waardering uitspreken in de vorm van een bonus van € 1000 netto.

Om in aanmerking te komen voor de zorgbonus, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het blijkt nogal een lastige materie om te bepalen of iemand wel of geen recht heeft op de zorgbonus. Zorgfactory heeft een overzicht gemaakt om te inventariseren wie wel in aanmerking komt voor de zorgbonus.

In de bijlage staat een stroomdiagram die u voor uw bedrijf kunt invullen. Door de vragen te doorlopen, kunt u bepalen of uw team in aanmerking komt voor de zorgbonus.

Zorgfactory wil u vragen om dit schema in te vullen en de uitkomst (uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020) aan ons te laten weten per mail naar stephan.velema@zorgfactory.nl.

Komt uw team in aanmerking voor de zorgbonus? Dan ontvangen wij graag een overzicht van de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

Stroomschema Zorgbonus 2020 voor medewerkers